แนะนำ 10 อุทยานประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย

อุทยานประวัติศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากความเชื่อและได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรรอบข้าง มีความน่าสนใจในด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปะที่สวยงาม น้องชิลขอชวนทุกคนไปเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจของอุทยานประวัติศาสตร์แต่ละแห่ง

 

อุทยานประวัติศาสตร์ หมายถึง สถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีโดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ

 

1.อาคารสถาปัตยกรรม โบราณสถาน ที่อยู่อาศัย วัดและศาสนสถาน

2.สภาพแวดล้อมของโบราณสถานรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น สระน้ำ ลำคลอง ถนนและทางเดิน สวนป่า

3.การผสมผสานระหว่างสิ่งก่อสร้างของมนุษย์กับธรรมชาติรอบตัว

 

ในความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่า เน้นโบราณสถานเป็นหลัก สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. และที่มนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมในการตกแต่งเพิ่มเติม ก็เป็นองค์ประกอบที่ต้องผสมผสานกันอย่างกลมกลืน และสามารถคงความเป็นของแท้และดั้งเดิมไว้ได้ ดังนั้น การอนุรักษ์โบราณสถานตามแนวทางของ “อุทยานประวัติศาสตร์” จึงเน้นการนำ “โบราณสถาน” และ “คน” มาไว้ด้วยกัน โดยมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิม เป็นลิงค์ ด้วยการเห็นคุณค่า และความสำคัญของกันและกันนั่นเองค่ะ อุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย อยู่ที่ไหน? มาดูกัน.

1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นที่ตั้งของพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านนอกกำแพงเมืองมีโบราณสถานสำคัญจำนวน 70 แห่ง และภายในยังคงมีร่องรอยของพระราชวังและวัดอีกจำนวน 26 แห่ง เช่น วัดชนะสงคราม วัดตระพังเงิน วัดศรีสวาย วัดศรีชุม วัดสะพานหิน ทำนบพระร่วง เนินปราสาทพระร่วง รวมไปถึงพระพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่ ให้เราได้ศึกษาและชมความงดงามอีกด้วยค่ะ อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี พ.ศ.2534 ภายใต้ชื่อว่า “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) นอกจากนี้ยังมีร้านเช่าจักรยาน ไว้ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวได้ปั่นชมความงามของโบราณสถานท่ามกลางธรรมชาติอีกด้วยค่ะ

ที่ตั้ง : ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุโขทัย

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 18.00 น.)

2. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นเมืองบริวารเมืองหนึ่งของสุโขทัยได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นอย่างดีโดยกรมศิลปากร และยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2534 อีกด้วยนะคะ อุทยานประวัติแห่งนี้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทั้งหมด 215 แห่ง และสำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง เช่น 

– วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือ วัดพระบรมธาตุเมืองเชลียง หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดพระปรางค์ ด้านในมีโบราณสถานสำคัญ คือ ปรางค์ประธาน ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน ส่วนด้านหน้ามีวิหารประดิษฐาน พระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย

– วัดช้างล้อม โดดเด่นด้วยเจดีย์ประธานทรงลังกา ซึ่งมีช้างปูนปั้นเต็มตัว ยืนหันหลังแยกออกจากผนัง ล้อมรอบฐานเจดีย์ จำนวน 39 เชือก

กุฏิพระร่วงพระลือ หรือ ศาลพระร่วงพระลือ ภายในประดิษฐานรูปหล่อพระร่วงพระลือ องค์จำลอง เป็นต้น ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากเลยค่ะ

ที่ตั้ง : ตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ และตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

3. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา เชื่อว่าหลายๆ คน น่าจะเคยได้ไปเที่ยวชมกันมาบ้างแล้วนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปแนะนำว่าให้ลองหาโอกาสไปเยือนกันดูสักครั้งค่ะ รับรองได้ว่าทุกคนจะได้ไปสัมผัสกับความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในสมัยก่อนกันอย่างแน่นอนค่ะ โดยภายในอุทยานมีโบราณสถานมากมายที่น่าสนใจ เช่น พระราชวังหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม วิหารมงคลบพิตร ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,810 ไร่ ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง วัฒนธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรม เป็นต้น ซึ่งได้ปรากฏในหลักฐานทางโบราณสถาน โบราณวัตถุอันทรงคุณค่าและได้สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และองค์การยูเนสโก (UNESCO) ยังได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.2534 อีกด้วยนะคะ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ

ที่ตั้ง : อยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

4. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผังเมืองมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูวางยาวขนานไปกับแม่น้ำ ภายในเมืองและนอกเมืองกำแพงเพชรมีซากโบราณสถานใหญ่น้อยเป็นจำนวนมาก เกือบทั้งหมดเป็นศาสนสถานเนื่องในพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทแบบลังกาวงศ์ กลางเมืองมีวัดพระแก้วและมีวัดพระธาตุเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นลักษณะวัดหลวงที่มีเฉพาะเขตพุทธาวาส ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา มีโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ วัดพระนอน วัดป่ามืด วัดพระสี่อิริยาบถ วัดฆ้องชัย วัดนาคเจ็ดเศียร วัดสิงห์ วัดกำแพงงาม วัดเตาหม้อ วัดช้างรอบ วัดอาวาสใหญ่ เป็นต้น สำหรับใครที่มีโอกาสเดินทางไปเยือนเมืองกำแพงเพชร ลองแวะเข้าชมอดีตแห่งความยิ่งใหญ่ของเมืองในประวัติศาสตร์กำแพงเพชรกันดูนะคะ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

ที่ตั้ง : เขตอำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง แบ่งออก เป็น 2 เขต คือ เขตภายในกำแพงเมืองมีพื้นที่ 503 ไร่ และเขตนอกกำแพงเมืองหรือที่เรียกกันว่า เขตอรัญญิก ตั้งอยู่บนเขาลูกรังขนาดย่อม มีพื้นที่ 1,611 ไร่

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

5. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีผังเมืองลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีแนวศิลาแลงและคูเมืองล้อมรอบทุกทิศ ซึ่งสร้างขึ้นตามคติความเชื่อทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับมณทลจักรวาลนิกายมหายาน และอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังได้ค้นพบศิลปกรรมที่สำคัญนั่นก็คือพระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตาและรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับที่พบในประเทศกัมพูชาอีกด้วย ปัจจุบันกรมศิลปากรได้นำไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และประดิษฐานองค์จำลองไว้แทนค่ะ ถือเป็นเมืองโบราณขอมแห่งเดียวของจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงยุคปัจจุบันซึ่งมีอายุกว่า 800 ปีเลยทีเดียวค่ะ

ที่ตั้ง : ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น.

6. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ โดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะ ปราสาทหินพนมรุ้งถือเป็นเทวสถานในศิลปกรรมขอมแห่งเดียวในโลกที่มีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่แสงอาทิตย์จะส่องตรง 15 ช่องประตูผ่านศิวลึงค์ภายในปราสาทได้ ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ที่ประทับของพระศิวะ ทั้งนี้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะมีให้ชมเพียงปีละ 4 ครั้งเท่านั้น โดยดวงอาทิตย์จะตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม และดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงอีก 2 ครั้งในวันที่ 3-5 เมษายน และวันที่ 9-11 กันยายนของทุกปี หากท่านใดสนใจก็ลองวางแผนมาเที่ยวตามวันเวลาดังกล่าวได้เลยนะคะ

ที่ตั้ง : ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

7. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นปราสาทหินแห่งแดนอีสานตอนใต้ ซึ่งถือเป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยตัวปราสาทจะหันหน้าไปทางทิศใต้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยคูน้ำ มีประตูเมืองทั้ง 4 ทิศ  สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์ มีลักษณะคล้ายเขาพระสุเมรุเพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ และเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาน ในเวลาต่อมา ภายในอุทยานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ ที่ค้นพบ และเรื่องราวของวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของอีสานในอดีตโบราณสถาน อาทิ สะพานนาคราช ประติมากรรมรูปสิงห์ ระเบียงคด ปรางค์ประธาน ปรางค์พรหมทัต ปรางค์หินแดง และอีกมากมายให้เราได้เดินชมความงดงามของปราสาทแห่งนี้เลยล่ะค่ะ

ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น.

8. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บนเขา “ภูพระบาท” ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมีเสาหินและเพิงหินขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่ทั่วไปและถูกกระบวนการทางธรรมชาติกัดเซาะโดยน้ำและลม จึงกลายเป็นเสาหินและเพิงหินที่มีรูปร่างสวยงามแปลกตาในปัจจุบัน และยังมีการพบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ราว 2,000 – 3,000 ปี พบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง และภายในอุทยานยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจอีกด้วยนะคะ เช่น หอนางอุสา ถ้ำพระ กู่นางอุสา ถ้ำวัว–ถ้ำคน เป็นต้น โดยไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาชมให้ได้ก็คือ “หอนางอุสา” ต้นตำนานนิทานพื้นบ้าน เรื่องนางอุสา-ท้าวบารส นั่นเองค่ะ เป็นอีกหนึ่งอุทยานที่ทรงคุณค่าและไม่ควรพลาดอีกแห่งหนึ่งเลยนะคะ

ที่ตั้ง : ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เปิดบริการ : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

9. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด เป็นพระราชวังแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยที่สร้างอยู่บนยอดเขา มีเจดีย์และอาคารสีขาวสะอาดเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรีเดิมเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งทรงผนวชเคยมาปฏิบัติธรรมที่ยอดเขาแห่งนี้ หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้น ประกอบด้วยพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด กลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย แบ่งออกเป็น 3 ทิศ คือ

– เขายอดกลาง  เป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร

– ยอดเขาด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว

– ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวัง พระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้ระหว่างทางขึ้นไปด้านบนจะมีเจ้าลิงน้อยมายืนต้อนรับและช่วยสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคนที่ถือของกินอยู่มักจะต้องโดนเจ้าลิงมายืนขอของกินซึ่งก็ช่วยสร้างความสนุกสนานไปอีกแบบค่ะ

ที่ตั้ง : ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

10. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ มีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากอาณาจักรข้างเคียงมาผสมผสาน เช่น ศิลปะทวารวดี ศิลปะขอม เป็นต้น เมืองศรีเทพสร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี จากหลักฐานทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความเจริญสูงสุดทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม มีโบราณสถานและสถานที่สำคัญ เช่น ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ, ปรางค์ศรีเทพ, สระแก้วสระขวัญ, ปรางค์สองพี่น้อง เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ที่ขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งเดียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของไทยเลยค่ะ

ที่ตั้ง : ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

แต่ละสถานที่ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศไทยเลยล่ะค่ะ อีกทั้งยังมีความงดงาม ควรค่าแก่การรักษาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่นั้นๆ หากมีโอกาสได้เดินทางไป อย่าลืมแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เพื่อให้ความเคารพต่อสถานที่ด้วยนะคะ ว่าแล้วน้องชิลขอหาวันว่างเตรียมตัวเดินทางไปก่อนนะค้า