อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีพื้นที่โบราณสถานทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ ภายในอุทยานฯ ประกอบด้วยโบราณสถานทั้งภายในและนอกกำแพงเมืองมากกว่า 425 แห่ง โบราณสถานที่สำคัญ เช่น

 

◆ วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดสำคัญของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในอดีตเคยเป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณของอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง มีเจดีย์ทรงลังกา 3 องค์ตั้งเรียงรายโดดเด่นอยู่ภายในวัด เจดีย์ด้านทิศตะวันออกบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดา เจดีย์องค์กลางบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐา และเจดีย์ด้านทิศตะวันตก บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2

 

◆ วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังโบราณ โดดเด่นด้วยปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยศิลาแลง กรุพระปรางค์มีห้องใหญ่ทั้งหมด 4 ห้อง กรุชั้นที่ 1 อยู่ชั้นบนสุด มีจิตรกรรมฝาผนังรูปเทวดาและภาพคนจีนต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการบรรจุพระพุทธรูปและพระพิมพ์เอาไว้ด้วย กรุชั้นที่ 2 มีภาพจิตรกรรมในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าพร้อมเครื่องทองที่เคยถูกขโมยไป กรุห้องที่ 2 และ 3 นั้นเชื่อมต่อกัน กรุชั้นที่ 3 มีห้องที่ 4 อยู่ด้านในสุด มีการบรรจุพระบรมธาตุที่อยู่ในเจดีย์ทองคำ และรอบๆ ยังมีพระพุทธรูปหลายองค์อีกด้วย

 

◆ วัดไชยวัฒนาราม

หลายคนคงรู้จักวัดไชยวัฒนารามกันดีเพราะเป็นวัดที่โด่งดังมากจากละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” วัดแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าปราสาททองและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ สถาปัตยกรรมการก่อสร้างของวัดไชยวัฒนารามไม่เหมือนวัดอื่นๆ ในอยุธยา เพราะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขอมอย่างปราสาทนครวัด อีกทั้งยังมีความน่าสนใจอื่นๆ ภายในวัด เช่น มีพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุเป็นปรางค์ประธานของวัด มีระเบียงคดเป็นส่วนเชื่อมเมรุทั้ง 4 ทิศเข้าด้วยกัน ภายในระเบียงคดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย เปรียบเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ แต่ปัจจุบันโดนตัดเศียรไปเกือบหมดแล้ว

 

◆ พระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวง

เป็นพระราชวังโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ปัจจุบันเหลือเพียงฐานพระที่นั่งต่างๆ เท่านั้น แต่แม้จะเหลือเพียงฐานพระที่นั่งให้เราได้ชม สิ่งที่เพื่อนๆ จะได้รับเมื่อไปเยือนที่นี่ก็คือ จะได้ไปสัมผัสถึงความรู้สึกยิ่งใหญ่ของโบราณสถานที่ในอดีตเคยมีพระที่นั่งสำคัญตั้งอยู่ เช่น พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ พระที่นั่งตรีมุข เป็นต้น

 

นอกจากนี้แล้วอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยายังมีโบราณสถานที่น่าสนใจอื่นๆ อีกหลายสถานที่ เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง วัดธรรมิกราช วัดมหาราช วัดพระราม เป็นต้น