อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี่ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆ เพราะครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานของกรุงสุโขทัยหลายกิโลเมตร องค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” อีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ถูกแบ่งออกเป็นส่วนภายในกำแพงเมืองและนอกกำแพงเมืองหลายทิศ หลากหลายสถานที่ เช่น

 

◆ วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุเป็นวัดที่อยู่ภายในกำแพงเมืองและเป็นวัดสำคัญประจำกรุงสุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ตัววัดมีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ และภายในวัดมีพระเจดีย์มหาธาตุ รวมถึงพระเจดีย์ต่างๆ มากถึง 200 องค์

 

◆ วัดศรีชุม

วัดศรีชุมเป็นวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองด้านเหนือ เป็นที่ประดิษฐานของพระอัจนะหรือพระอจนะ พระพุทธรูปพูดได้ปางมารวิชัยที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี เดิมพระวิหารถูกสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงหมดแล้ว เราสามารถเดินขึ้นบันไดด้านข้างขององค์พระอัจนะ ระหว่างทางมีช่องกำแพงซึ่งตามฝาผนังมีภาพเขียนอายุเกือบ 700 ปีให้เราได้ชม หากเดินขึ้นไปสุดด้านบนก็จะพบหลังคาวิหาร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงสุโขทัยได้ด้วย

 

◆ วัดช้างล้อม

วัดช้างล้อมอยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันออก เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญและเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกของสุโขทัย มีเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นประธานของวัด มีทางเดินเป็นบันไดขึ้นไปยังชั้นบน รอบฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นรูปช้างโผล่ครึ่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้

 

นอกจากนั้นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกมากมาย เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดชนะสงคราม วัดตระกวน ศาลตาผาแดง วัดอรัญญิก วัดเจดีย์สี่ห้อง เขื่อนสรีดภงค์ หรือทำนบพระร่วง วัดสะพานหิน เป็นต้น บอกเลยว่าหากจะไปเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของสุโขทัย ใช้เวลา 3 วันก็ยังไม่พอ หากใครอยากชมความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยามค่ำคืนก็ย่อมได้ เพราะเวลา 19.00 – 21.00 น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถานบริเวณลานจอดรถด้วย