อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน สถาปัตยกรรมและประติมากรรมของปราสาทเมืองสิงห์เป็นรูปแบบขอมโบราณ กรมศิลปากรได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีจากที่นี่ด้วย ปัจจุบันองค์จริงได้นำไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ส่วนที่ปราสาทเมืองสิงห์จะเป็นองค์จำลองให้เราได้ชมกัน ปราสาทเมืองสิงห์ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกำแพงสูง 7 เมตร ยาว 850 เมตร กว้าง 800 เมตร มีประตูเข้า – ออก 4 ด้าน มีสระน้ำ 6 สระ และมีโบราณสถานให้เราได้เข้าชมหลายจุด ได้แก่

 

◆ โบราณสถานหมายเลข 1 บริเวณด้านนอกจะเต็มไปด้วยต้นลีลาวดีตลอดทางเดิน และเมื่อเดินเข้าไปแล้วจะได้พบกับปรางค์ประธาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโบราณสถาน และยังมีโคปุระหรือซุ้มประตูเข้าเป็นอาคารอยู่ระหว่างระเบียงคดทั้ง 4 ด้าน มีบรรณศาลาหรือบรรณาลัยเป็นอาคารเล็กๆ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และยังมีกำแพงแก้วเป็นส่วนที่ล้อมรอบตัวปราสาทอีกด้วย

 

◆ โบราณสถานหมายเลข 2 มีปรางค์ประธาน ระเบียงคดโคปุระ และกำแพงแก้วเหมือนโบราณสถานหมายเลข 1 แต่ขนาดเล็กกว่าและมีสภาพไม่สมบูรณ์

 

◆ โบราณสถานหมายเลข 3 อยู่บริเวณนอกกำแพงแก้ว เป็นโบราณสถานขนาดเล็ก ก่อด้วยอิฐและศิลาแลง

 

◆ โบราณสถานหมายเลข 4 เป็นอาคารที่กำลังได้รับการบูรณะอยู่ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งเรียงกัน 4 ห้อง และใช้ศิลาแลงก่อสร้างเช่นกัน

 

◆ อาคารนิทรรศการ เพื่อนๆ จะได้เข้าชมโบราณวัตถุต่างๆ ที่ขุดพบได้จากที่นี่ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปแกะสลักสไตล์ขอม

 

◆ หลุมขุดค้นทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นก่อนสร้างเมืองสิงห์ เนื่องจากมีการขุดพบโครงกระดูกที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย

 

แม้ปราสาทเมืองสิงห์จะไม่ใช่โบราณสถานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่เอ็กซ์พีเดียบอกเลยว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม หากจะซึมซับบรรยากาศจริงๆ ล่ะก็ เผลอๆ หันดูนาฬิกาก็หมดเวลาไปครึ่งวันได้เลย