อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี่ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆ เพราะครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานของกรุงสุโขทัยหลายกิโลเมตร องค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรและศรีสัชนาลัยภายใต้ชื่อว่า “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” อีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ถูกแบ่งออกเป็นส่วนภายในกำแพงเมืองและนอกกำแพงเมืองหลายทิศ หลากหลายสถานที่ เช่น   ◆ วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุเป็นวัดที่อยู่ภายในกำแพงเมืองและเป็นวัดสำคัญประจำกรุงสุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ตัววัดมีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ และภายในวัดมีพระเจดีย์มหาธาตุ รวมถึงพระเจดีย์ต่างๆ มากถึง 200 องค์   ◆ วัดศรีชุม วัดศรีชุมเป็นวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองด้านเหนือ เป็นที่ประดิษฐานของพระอัจนะหรือพระอจนะ พระพุทธรูปพูดได้ปางมารวิชัยที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี เดิมพระวิหารถูกสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงหมดแล้ว เราสามารถเดินขึ้นบันไดด้านข้างขององค์พระอัจนะ ระหว่างทางมีช่องกำแพงซึ่งตามฝาผนังมีภาพเขียนอายุเกือบ 700 ปีให้เราได้ชม หากเดินขึ้นไปสุดด้านบนก็จะพบหลังคาวิหาร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงสุโขทัยได้ด้วย   ◆ วัดช้างล้อม วัดช้างล้อมอยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันออก เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญและเป็นศิลปกรรมชิ้นเอกของสุโขทัย มีเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นประธานของวัด มีทางเดินเป็นบันไดขึ้นไปยังชั้นบน รอบฐานเจดีย์ประดับด้วยปูนปั้นรูปช้างโผล่ครึ่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้   นอกจากนั้นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกมากมาย เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดชนะสงคราม วัดตระกวน ศาลตาผาแดง วัดอรัญญิก วัดเจดีย์สี่ห้อง เขื่อนสรีดภงค์ หรือทำนบพระร่วง วัดสะพานหิน […]

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายาน สถาปัตยกรรมและประติมากรรมของปราสาทเมืองสิงห์เป็นรูปแบบขอมโบราณ กรมศิลปากรได้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตา รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีจากที่นี่ด้วย ปัจจุบันองค์จริงได้นำไปเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ส่วนที่ปราสาทเมืองสิงห์จะเป็นองค์จำลองให้เราได้ชมกัน ปราสาทเมืองสิงห์ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกำแพงสูง 7 เมตร ยาว 850 เมตร กว้าง 800 เมตร มีประตูเข้า – ออก 4 ด้าน มีสระน้ำ 6 สระ และมีโบราณสถานให้เราได้เข้าชมหลายจุด ได้แก่   ◆ โบราณสถานหมายเลข 1 บริเวณด้านนอกจะเต็มไปด้วยต้นลีลาวดีตลอดทางเดิน และเมื่อเดินเข้าไปแล้วจะได้พบกับปรางค์ประธาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโบราณสถาน และยังมีโคปุระหรือซุ้มประตูเข้าเป็นอาคารอยู่ระหว่างระเบียงคดทั้ง 4 ด้าน มีบรรณศาลาหรือบรรณาลัยเป็นอาคารเล็กๆ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และยังมีกำแพงแก้วเป็นส่วนที่ล้อมรอบตัวปราสาทอีกด้วย   ◆ โบราณสถานหมายเลข 2 มีปรางค์ประธาน ระเบียงคดโคปุระ และกำแพงแก้วเหมือนโบราณสถานหมายเลข 1 แต่ขนาดเล็กกว่าและมีสภาพไม่สมบูรณ์   ◆ โบราณสถานหมายเลข 3 อยู่บริเวณนอกกำแพงแก้ว […]

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีพื้นที่โบราณสถานทั้งหมดประมาณ 3,000 ไร่ ภายในอุทยานฯ ประกอบด้วยโบราณสถานทั้งภายในและนอกกำแพงเมืองมากกว่า 425 แห่ง โบราณสถานที่สำคัญ เช่น   ◆ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดสำคัญของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งในอดีตเคยเป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณของอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง มีเจดีย์ทรงลังกา 3 องค์ตั้งเรียงรายโดดเด่นอยู่ภายในวัด เจดีย์ด้านทิศตะวันออกบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดา เจดีย์องค์กลางบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระบรมเชษฐา และเจดีย์ด้านทิศตะวันตก บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2   ◆ วัดราชบูรณะ วัดราชบูรณะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังโบราณ โดดเด่นด้วยปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยศิลาแลง กรุพระปรางค์มีห้องใหญ่ทั้งหมด 4 ห้อง กรุชั้นที่ 1 อยู่ชั้นบนสุด มีจิตรกรรมฝาผนังรูปเทวดาและภาพคนจีนต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการบรรจุพระพุทธรูปและพระพิมพ์เอาไว้ด้วย กรุชั้นที่ 2 มีภาพจิตรกรรมในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าพร้อมเครื่องทองที่เคยถูกขโมยไป กรุห้องที่ 2 และ 3 นั้นเชื่อมต่อกัน กรุชั้นที่ 3 มีห้องที่ 4 อยู่ด้านในสุด มีการบรรจุพระบรมธาตุที่อยู่ในเจดีย์ทองคำ และรอบๆ […]